Forebyggende foredrag om stoffer og deres virkninger, til børn og unge.

Unges misbrug af stoffer og den medfølgende kriminalitet er et stigende problem i vores samfund, både herhjemme og på verdensplan.

Og som samfundet ser ud i dag, er det jo nærmest skræddersyet til, at det skal gå galt for vores børn og unge til trods for : Ingen forældre ønsker at se deres børn som zombier, ramt af den ulykke unges misbrug af stoffer kan føre med sig.

Nogle stoffer kan dog have en vis værdi, for syge, for lægevidenskaben og for kemikeren hvis de anvendes med omtanke.

Børn og Stoffers mission og formål:

Vores mission: At gøre Danmark stoffri.
Vores formål: At hjælpe samfundet med at fjerne stoffer og den deraf følgende kriminalitet. At skabe livskvalitet, glæde, og en bedre fremtid for andre.

Derfor opsøger vi samtlige institutioner i Danmark der har børn i deres varetægt og tilbyder vores foredrag og workshops om unge og stoffer.Vi skal værne om vores børn da det jo er dem der på sigt skal værne om os og vores univers.

Hvis du kontakter os enten med bidrag eller for at få et foredrag, så tager vi ansvaret for, at børnene og deres forældre bliver informeret og uddannet i de fælder der er omkring stoffer her i livet.

m7
item7
item6
item20
item12

"At jeg aldrig vil røre det, for jeg synes ikke, at det er det jeg vil dø af". Catrine

Læs mere om vores foredrag på skoler og institutioner

cometpeoplelogobig
Nyeste sponsorer og bidragsydere
Servicekonsulentenlogo1
SchaumburgBendtsen
BlitzServicebannerv2
item9
item11
Skrmbillede20130223kl230108
 Foredrag og workshops om
Børn & stoffer logo
Glade børn
m7 item7 item6 Bestil Kildevand og støt Børn item11